UBND thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính TP. Cần Thơ năm 2014. Trong đó, số lượng vị trí việc làm cần tuyển là 69 chỉ tiêu, công chức khối sở, ban, ngành là 45 chỉ tiêu và công chức khối quận, huyện là 24 chỉ tiêu.Điều kiện đăng ký dự tuyển:
- có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- đủ 18 tuổi trở lên;
- có đơn dự tuyển;
- lý lịch rõ ràng;
- văn bằng, chứng chỉ phù hợp
bao gồm:
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành vị trí cần tuyển;
- Chứng chỉ ngoại ngữ Bcủa một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc
- Chứng chỉ tin học văn phòng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (do cơ quan sử dụng công chức yêu cầu trên cơ sở xác định vị trí việc làm cần tuyển).

Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký 1 chỉ tiêu dự tuyển vào 1 vị trí việc làm.
Các môn thi gồm:
- Môn kiến thức chung;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành;
- Môn ngoại ngữ và môn tin học.

Theo kế hoạch, việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh, đúng chuyên ngành cần tuyển, công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật./.

Xem thông tin nhiều hơn tại địa chỉ: http://goo.gl/ka2tXF